• ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ
  ᠎ ᠤᠨ   
  ᠨᠠᠮ   
  ᠎ ᠶᠢᠨ   
  ᠬᠤᠲᠠ 

 • ᠬᠤᠷᠠᠯ        
  ᠶᠡᠭᠡ         
  ᠎ ᠤᠨ           
  ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ
  ᠎ ᠤᠨ           
  ᠠᠷᠠᠳ        

 • ᠣᠷᠳᠤᠨ
  ᠎ ᠤᠨ   
  ᠵᠠᠰᠠᠭ
  ᠎ ᠶᠢᠨ  
  ᠬᠤᠲᠠ

 • ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠨ
  ᠎ ᠶᠢᠨ     
  ᠲᠦᠷᠦ   
  ᠤᠯᠤᠰ   

内蒙古自治区人民政府主办   鄂尔多斯市人民政府办公室承办   内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司技术支持

蒙ICP备17002409号-3   电话:0477-8589623   邮箱:ordoszwmgl@163.com

蒙公网安备 15060302000244号   政府网站标识码:1506000004

开始于:10:40:28结束于:10:40:28
此次请求使用了 187.4967 毫秒!!!